Podmínky pronájmu

PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ VOZU

Vůz si můžete vyzvednout v Praze, případně Vám ho přistavíme za předem dohodnutý poplatek až před dům.

Vůz bude předán s plnou nádrží a čistý – připravený k okamžitému užívání. Nájemce je povinen vrátit vůz opět s plnou nádrží, případně bude o odpovídající částku ponížena vratná kauce.

Předání je možné od 9:30 hod a vrácení do 17:00. Po domluvě možné individuálně.
Při převzetí proběhne krátké zaškolení k obsluze vozu – cca 30 min.
Na místě se při předání podepisuje smlouva o pronájmu vozu a pronajímatel skládá kauci ve výši 20.000 Kč v hotovosti.

VĚK ŘIDIČE A DOKLADY NUTNÉ K PRONÁJMU

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. K pronájmu je třeba předložit dva doklady totožnosti nájemce – občanský průkaz a řidičský průkaz). Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce).

POJIŠTĚNÍ

Každý vůz má uzavřené povinné ručení za škody způsobené provozem vozu s platností dle bílé karty. Vozy jsou dále havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, minimálně však 10.000 Kč na území ČR a 15.000 Kč v EU. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození, ztrátě příslušenství, či vniknutí cizí osoby a krádeží příslušenství vozu se pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude stržena z kauce. V případě, že výše složené kauce nepokryje vzniklé škody nebo spoluúčast, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 7 pracovních dnů.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po rezervaci obdrží pronajímatel emailem potvrzení o rezervaci vozu,  a výzvu k úhradě rezervačního poplatku ve výši 50% z celkové částky nájemného. Platba probíhá převodem na účet pronajímatele do 3 pracovních dnů. Doplatek z ceny nájmu je nutné uhradit nejpozději 2 týdny před vyzvednutím vozu na účet pronajímatele. Smlouva se podepisuje v den vyzvednutí vozu a je vyhotovena ve 2 kopiích.

KAUCE

Při předání vozu pronajímatel skládá vratnou kauci ve výší 20 000 Kč. Kauce se uhrazuje při převzetí hotově. Kauce slouží k úhradě případné škody, která není krytá pojištěním – např. různá znečištění interiéru, poškození vybavení apod.

SANKCE

Nájemce nesmí předat auto, jež je předmětem těchto smluvních podmínek, třetí osobě bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce nese odpovědnost za veškeré přestupky, jež byly vozidlem, které je předmětem těchto smluvních podmínek, v době trvání smlouvy o pronájmu učiněny. Nájemce je povinen předat pronajímateli vůz do času a data, které jsou uvedeny ve smlouvě o pronájmu. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 5 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
V případě hrubého znečištění/poškození vozu účtuje pronajímatel pokutu až 5000 Kč. Ve voze je zakázáno kouřit, v případě porušení zákazu účtuje pronajímatel pokutu až 5000 Kč.

PODMÍNKY STORNA

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel odstupné ve výši 50% z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 15 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, 100% z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 14 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu.

(S ohledem na současnou situaci v souvislosti s C19 dočasně akceptujeme možnost  bezplatné změny termínu pronájmu).

NEHODY A PORUCHY VOZIDLA

Při nehodě, poruše, odcizení vozu nebo vniknutí třetí osoby do vozu je nájemce povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli a nehodě, odcizení vozu nebo vniknutí třetí osoby do vozu je nájemce povinen hlásit událost policii a vyžádat si doklad o šetření. Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení je pro vozy sjednaná asistenční služba v rozšířeném rozsahu.

POČET UJETÝCH KILOMETRŮ

V ceně pronájmu vozidla je limit nájezdu 350 / den. Nad limit – 3 Kč/km.