Podmínky pronájmu

PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ VOZU

Vůz si můžete vyzvednout v Praze, případně Vám ho přistavíme za předem dohodnutý poplatek až před dům.

Vůz bude předán s plnou nádrží a čistý – připravený k okamžitému užívání. Nájemce je povinen vrátit vůz opět s plnou nádrží, případně bude o odpovídající částku ponížena vratná kauce.

Předání je možné od 9:30 hod a vrácení do 17:00. Po domluvě možné individuálně.
Při převzetí proběhne krátké zaškolení k obsluze vozu – cca 30 min.
Na místě se při předání podepisuje smlouva o pronájmu vozu a pronajímatel skládá kauci ve výši 30.000 Kč v hotovosti při pronájmu Grand California nebo 20.000 Kč v hotovosti při pronájmu California T4.

VĚK ŘIDIČE A DOKLADY NUTNÉ K PRONÁJMU

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. K pronájmu je třeba předložit dva doklady totožnosti nájemce – občanský průkaz a řidičský průkaz). Vůz smí řídit pouze nájemce. Pokud s tím bude pronajímatel souhlasit, mohou auto řídit další osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce).

POJIŠTĚNÍ

Každý vůz má uzavřené povinné ručení za škody způsobené provozem vozu s platností dle zelené karty. Vozy jsou dále havarijně pojištěny se spoluúčastí 10.000 Kč (v případě California T4 se spoluúčastí 10% minimálně však 10.000 Kč) na území ČR a Evropy. S vozidlem nesmí být cestováno na území Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska, Srbska, Albánie a nesmí být přepravováno na ostrovy.  Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Škody, na které pojištění nedopadá, hradí nájemce (např při poškození, ztrátě příslušenství, či vniknutí cizí osoby a krádeží příslušenství vozu). Taková škoda bude stržena z kauce. V případě, že výše složené kauce nepokryje vzniklé škody nebo spoluúčast, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 7 pracovních dnů.

PLATEBNÍ A REZERVAČNÍ PODMÍNKY

Po rezervaci provedené na našich internetových stránkách obdrží nájemce emailem závaznou nabídku na rezervaci vozu spolu s obchodními a rezervačními podmínkami a dále vzor nájemní smlouvy. Rovněž bude nájemce vyzván k úhradě rezervačního poplatku ve výši 50% z celkové částky nájemného. Pokud nájemce závaznou nabídku přijme, je vázán rezervačními a obchodními podmínkami a vzniká mu povinnost zaplatit zálohu převodem na účet pronajímatele do 3 pracovních dnů. Pokud tak nájemce neučiní, rezervace zaniká.

Doplatek z ceny nájmu je nutné uhradit nejpozději 2 týdny před vyzvednutím vozu na účet pronajímatele. Smlouva se podepisuje v den vyzvednutí vozu a je vyhotovena ve 2 kopiích.

KAUCE

Při předání vozu pronajímatel skládá vratnou kauci ve výší 30 000 Kč (v případě California T4 je to 20.000 Kč) . Kauce se uhrazuje při převzetí hotově. Kauce slouží k úhradě případné škody, která není krytá pojištěním – např. různá znečištění interiéru, poškození vybavení apod.

SANKCE

Prostřednictvím nájemní smlouvy, která bude s nájemcem uzavřena, se snažíme zajistit, aby byla naše vozidla co nejdéle udržována ve výborném stavu. Důvodem je, abyste si Vy, jako nájemci, co nejvíce užili zážitek s auty. Rovněž chceme, aby vůz byl včas připraven pro dalšího nájemce, který je v pořadí se svou rezervací. Proto smlouva obsahuje některé sankce a poplatky, které mají utvrdit plnění potřebných povinností.

Je tedy například stanoveno, že v případě hrubého znečištění vozu účtuje pronajímatel pokutu až 5000 Kč. Ve voze je také zakázáno pod pokutou kouřit nebo přepravovat živá zvířata.

Dále nájemní smlouva obsahuje zákaz nájemce předat auto třetí osobě bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce nese odpovědnost za veškeré přestupky, jež byly vozidlem, které je předmětem těchto smluvních podmínek, v době trvání smlouvy o pronájmu učiněny. Nájemce je povinen předat pronajímateli vůz do času a data, které jsou uvedeny ve smlouvě o pronájmu. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 5 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Všechny poplatky a pokuty jsou nastaveny tak, aby to odpovídalo podmínkám, které jsou v naší zemi v oblasti zapůjčování obytných vozů obvyklé. Jak jsme uvedli výše, naším cílem je zachovat výbornou kvalitu vozů i do budoucna. Uvedené pokuty mají preventivní účel.

PODMÍNKY STORNA

V případě odstoupení od rezervační smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel odstupné ve výši 50% z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 15 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, 100% z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 14 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu. Od již uzavřené nájemní smlouvy, kterou s Vámi budeme uzavírat až při předání vozu, však již nájemce ani pronajímatel odstoupit nebude moci.

NEHODY A PORUCHY VOZIDLA

Při nehodě, poruše, odcizení vozu nebo vniknutí třetí osoby do vozu je nájemce povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli a nehodě, odcizení vozu nebo vniknutí třetí osoby do vozu je nájemce povinen hlásit událost policii a vyžádat si doklad o šetření. Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení je pro vozy sjednaná asistenční služba v rozšířeném rozsahu.

POČET UJETÝCH KILOMETRŮ

Neomezený nájezd v ceně pronájmu. Pokud by však s vozem nájemce ujel více než 6 tisíc kilometrů, budeme účtovat servisní poplatek 2 000,- Kč.

OBCHODNÍ A REZERVAČNÍ PODMÍNKY ZDE KE STAŽENÍ